พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ 70 ปี
^