ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 สรงน้ำพระ ขอพรจากผู้บริหาร และร่วมกิจกรรม "ทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์"
^