สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพิธพร ไทยภูมิ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^