สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Personnel

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นายพิธพร ไทยภูมิ

    ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

  • thumbnail

    นายศุภธี โตสกุล

    รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

^