สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Personnel

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายวุฒิชัย มาลัยวงษ์

  บุคลากร ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางชฎาธาร พุ่มพวง

  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3 (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นางสุรินดา ทองตัน

  บุคลากร ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกฤตา รัตนสุข

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

^